Košarica

Ime proizvoda
Cijena
Količina
Ukupno
×
100,00 kn
1
100,00 kn
Ukupno 100,00 kn
Sveukupno 100,00 kn

Sve cijene izražene su bez PDV-a. PDV nije obračunat temeljem čl. 90. st. 1. i 2. Zakona o PDV-u (Nar. nov. 143/14, 115/16, 106/18).